Podstawy Podologii tom II – Wybrane choroby ogólnoustrojowe i urazy a wpływ na stan stóp

89,99 

Podstawy Podologii – koncentrują się na najistotniejszych aspektach związanych z wiedzą teoretyczną dotyczącą zakresu działań podologów oraz zasadach organizacji codziennej pracy. Poszczególne rozdziały zawierają ogromną dawkę fundamentalnej wiedzy na temat kończyn dolnych oraz wiele porad ułatwiających zorganizowanie zawodowej rzeczywistości specjalisty podologa. Podręcznik stanowi pomoc i wsparcie zarówno dla adeptów podologii, jak i czynnych specjalistów, którzy są aktywnymi uczestnikami rynku podologicznego w Polsce.

TOM II 2023

0Dostępny

Opis

SPIS TREŚCI

I. WYBRANE CHOROBY OGÓLNOUSTROJOWE I INFEKCYJNE 

1 BRODAWKI WIRUSOWE NA STOPACH I DŁONIACH U DZIECI (mgr Milena Skalska)
2
 OTYŁOŚĆ – JAKO POWAŻNA CHOROBA CYWILIZACYJNA (mgr Sara Nowicka)
3
 CUKRZYCA – POWIKŁANIA W OBRĘBIE KOŃCZYN DOLNYCH (mgr Sara Nowicka)
4
 CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ O PODŁOŻU AUTOIMMUNOLOGICZNYM: TWARDZINA UKŁADOWA ORAZ TOCZEŃ RUMIENIOWY (mgr Agata Jażdżyk, dr n. farm. Marcin Jażdżyk)
5
 ZABURZENIA W KRĄŻENIU ŻYLNYM I TĘTNICZYM – ETIOLOGIA, OBRAZ, PODSTAWY LECZENIA I ZMIANY SKÓRNE IM TOWARZYSZĄCE (dr n. med. Adam Węgrzynowski)
6
 ZASTOSOWANIE MANUALNEGO DRENAŻU LIMFATYCZNEGO W PROFILAKTYCE KRĄŻENIA W KOŃCZYNACH DOLNYCH (mgr Małgorzata Sobczyk)

II. URAZY 

1 URAZY SPORTOWE I NAJCZĘSTSZE KONTUZJE (mgr Anna Kaczmarek, mgr Tomasz Kaczmarek, dr n. o zdr. Katarzyna Kaźmierczak)

  • URAZY OKOLICY STAWU SKOKOWEGO I STOPY U SPORTOWCÓW
  • USZKODZENIE WIĘZOZROSTU PISZCZELOWO-STRZAŁKOWEGO
  • ZABURZENIA W OBRĘBIE ŚCIĘGNA ACHILLESA
  • ZESPÓŁ ZATOKI STĘPU
  • ZESPÓŁ KANAŁU STĘPU
  • ZŁAMANIA PRZECIĄŻENIOWE KOŚCI ŚRÓDSTOPIA
  • URAZY PALUCHA 

2 REHABILITACJA OSÓB STARSZYCH Z DYSFUNKCJAMI UKŁADU RUCHU (dr n. med. Adrianna Borowicz)

Może spodoba się również…