Podstawy Podologii tom I – założenia teoretyczne

89,99 

Podstawy Podologii – koncentrują się na najistotniejszych aspektach związanych z wiedzą teoretyczną dotyczącą zakresu działań podologów oraz zasadach organizacji codziennej pracy. Poszczególne rozdziały zawierają ogromną dawkę fundamentalnej wiedzy na temat kończyn dolnych oraz wiele porad ułatwiających zorganizowanie zawodowej rzeczywistości specjalisty podologa. Podręcznik stanowi pomoc i wsparcie zarówno dla adeptów podologii, jak i
czynnych specjalistów, którzy są aktywnymi uczestnikami rynku podologicznego w Polsce.

0Dostępny

Opis

CONTENTS

I. Podiatrist profession.

 

1. Podology office: Equipment: tools, materials, equipment.

2. Documentation in the podiatry office.

3. Podological interview. Subjective and diagnostic examination.

4. Dangers related to the work of a podiatrist.

 

II. Lower limbs – meaning and influence on the functioning of the body.

1. Structure of feet and lower limbs.

2. Circulatory and lymphatic system of the lower limbs.

3. Infectious and non-infectious foot diseases.

4. Nail apparatus. Foot nail changes.

5. Diabetic foot syndrome.

 

III. Therapeutic procedure in the podiatry office.

1. Orthopedic supplies for diabetic foot.

2. Basic dressings.

 

IV. A dictionary of selected terms and concepts with nomenclature in English and Latin.