Podstawy Podologii tom I – założenia teoretyczne

89,99 

Podstawy Podologii – koncentrują się na najistotniejszych aspektach związanych z wiedzą teoretyczną dotyczącą zakresu działań podologów oraz zasadach organizacji codziennej pracy. Poszczególne rozdziały zawierają ogromną dawkę fundamentalnej wiedzy na temat kończyn dolnych oraz wiele porad ułatwiających zorganizowanie zawodowej rzeczywistości specjalisty podologa. Podręcznik stanowi pomoc i wsparcie zarówno dla adeptów podologii, jak i
czynnych specjalistów, którzy są aktywnymi uczestnikami rynku podologicznego w Polsce.

4 w magazynie

Opis

SPIS TREŚCI

I. Zawód podolog.

 

1. Gabinet podologiczny: Wyposażenie: narzędzia, materiały, sprzęt.

2. Dokumentacja w gabinecie podologicznym.

3. Wywiad podologiczny. Badanie podmiotowe i diagnostyczne.

4. Niebezpieczeństwa związane z pracą podologa.

 

II. Kończyny dolne – znaczenie i wpływ na funkcjonowanie organizmu.

1. Budowa stóp i kończyn dolnych.

2. Układ krwionośny i limfatyczny kończyn dolnych.

3. Choroby infekcyjne i nieinfekcyjne stóp.

4. Aparat paznokciowy. Zmiany płytki paznokciowej stóp.

5. Zespół stopy cukrzycowej.

 

III. Postępowanie terapeutyczne w gabinecie podologicznym.

1. Zaopatrzenie ortopedyczne w przypadku stopy cukrzycowej.

2. Podstawowe opatrunki.

 

IV. Słownik wybranych terminów i pojęć z mianownictwem w języku angielskim i łacińskim.