Prawdziwy problem – jakość życia związana z nadmierną potliwością

nadpotliwość poważny problem społeczny

“Toniemy w kłopotach! Marginalizowany dotychczas problem hyperhydrozy nie zniknął, a na dodatek narasta. Napływające dane z badań są szokujące.” – o zaskakująco poważnym i rosnącym problemie nadpotliwości opowiada specjalista podolog Dawid Tomaszewski.

    Nadmierne pocenie się jest szczególnie uciążliwym stanem. W rzeczywistości nawet jedna trzecia osób z nadmierną potliwością na stopach i dłoniach zgłasza, że ​​pocenie się jest ledwo tolerowane i często zakłóca codzienne czynności. Równocześnie 35% osób zgłasza spadek aktywności fizycznej z powodu nadmiernej potliwości. Wielu badanych unika kontaktu z innymi ludźmi, bliskich relacji lub nawet rezygnuje z kariery zawodowej z powodu silnych objawów choroby.

   W dużym badaniu medycznym zbadano 320 osób, aby ocenić wpływ nadmiernej potliwości na ich jakość życia. Duża część zgłosiła, że ​​ich stan miał znaczący wpływ na ich życie. 72% badanych stwierdziło, że jest mniej pewna siebie, podczas gdy prawie połowa czuła się nieszczęśliwa lub przygnębiona. Jedna czwarta osób stwierdziła, że ​​przegapiła ważne wyjazdy lub znaczące wydarzenia z powodu swojego stanu zdrowia.

Tabela pokazuje na jakie obszary życia wpływa Hyperhydroza. Opracowanie na podstawie badania z 2017 roku (6). Kolorami oznaczono powiązane obszary.

Inni badacze z Niemiec pokazali w badaniach w 2017 roku, że nadmierna potliwość wpływa na wszystkie aspekty życia pacjenta. Główną rolę grają dotkliwe i poważne skutki psychospołeczne (depresja, wykluczenie), gdzie sama farmakoterapia, bez właściwego leczenie choroby, nie daje wymiernych rezultatów. Konieczne jest zintegrowane podejście, obejmujące różne rodzaje opieki zdrowotnej profesjonalistów takich jak psychiatrzy, lekarze rodzinni i dermatolodzy, podolodzy i fizjoterapeuci. Ich współpraca może okazać się kluczowa w rozwiązywaniu problemów psychospołecznych związanych z nadmierną potliwością. Ważna jest edukacja społeczeństwa i umożliwienie powrotu do normalności osobom dotkniętym chorobą. 

Nadpotliwość – ciche upośledzenie

Nie trzeba dodawać, że wiele osób stara się ukryć swój stan i uniknąć interakcji społecznych z powodu upokorzenia i zażenowania. Na przykład, potrząsanie rękami lub przytulanie może stać się niezręczne. Mimo to bardzo niewielu ludzi szuka pomocy, myśląc, że nic nie da się zrobić lub że zabiegi nie są skuteczne. WIele osób dotkniętych wrodzoną postacią choroby, która występuje rodzinnie, jest wręcz przekonanych że „tak już musi być”, „każdy się przecież poci”. 

W niedawnym badaniu klinicznym szwedzcy autorzy odnoszą się do nadmiernej potliwości jako „cichego upośledzenia”. Najnowsze dane nie są optymistyczne. Szacunkowa liczba osób dotkniętych chorobą była szacowana na około 2-3%. Obecnie pojawia się coraz więcej doniesień, w związku z tym dokonano podsumowań wielu artykułów i obecnie szacuje się (dane według Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadpotliwości), że chorych na nadpotliwość jest niemal dwa razy więcej! Niemal 5% całej populacji cierpi, z czego większość po cichu i w samotności.

Pacjenci ze zwiększoną produkcją potu często cierpią z powodu ogromnego stresu psychospołecznego, ponieważ są ograniczeni zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. 

1. Dermatology. 2006;212(4):343-53. Primary focal hyperhidrosis: disease characteristics and functional impairment. Hamm H(1), Naumann MK, Kowalski JW, Kütt, Kozma C, Teale C.

2. Togel B, Greve B, Raulin C. European Journal of Dermatology, 12;3:219-23 (2002)

3. Haider, A; Solish N. Focal hyperhidrosis: diagnosis and management. Canadian Medical Association Journal 172(1): 69-75.

4. Neumann et .al. Br J Derm 2002;147:1218-26

5. Swartling C et. al. Lakartidningen. 2011 Nov 23-29;108(47):2428-32

6. Kamudoni et al. Health and Quality of Life Outcomes (2017) 15:121 DOI 10.1186/s12955-017-0693-x, The impact of hyperhidrosis on patients’ daily life and quality of life: a qualitative investigation P. Kamudoni, B. Mueller , J. Halford , A. Schouveller , B. Stacey and M.S. Salek

7. Hyperhidrosis Quality of Life Measures: Review and Patient Perspective (2016) Julie Jones-Diette, Ros Wade, Kath Wright, Alexis Llewellyn, Stephen Rice, Eoin Moloney, Julija Stoniute, Alison M Layton, Nick J Levell, Gerard Stansby, Dawn Craig, Nerys Woolacott.

Dodaj komentarz