Jonoforeza

Czym jest Jonoforeza?
Jonofereza zwana także terapią jonową to rodzaj elektroterapii polegającej na wprowadzeniu cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym – tzw. jonów – do organizmu przez skórę. Używa się do tego odpowiedniego urządzenia emitującego galwaniczny prąd stały. Najprościej ujmując za pomocą specjalistycznego sprzętu stymuluje się skórę do przyjęcia większej dawki substancji leczniczej.

Showing all 3 results